ДОБРЕ ДОШЛИ

в сайта на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново – училище с традиции, с утвърдено име и авторитет, което предлага обучение в икономическо и техническо направление, извоювало достойно, реномирано и престижно място сред професионалните училища в страната.

Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново, основана през 1962 година като техникум по икономика, днес е  водеща образователна институция на територията на област Габрово с утвърдено име и авторитет. От учебната 2014/2015 година тя е правоприемник на Професионалната техническа гимназия „Димитър Крусев“ – Дряново, а  от  учебната 2017/2018 година успешно  осъществява и прием  в техническо направление. Учениците на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново вземат активно участие в различни инициативи, национални  и международни състезания, областни олимпиади и конкурси, като така те придобиват самочувствие, подплатено със знания, умения и творческо мислене. 

През учебната 2021/2022 година в ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново се обучават ученици в:
  • Техническо направление - специалност "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма на обучение; 4,5 паралелки - 8б, 9б, 10а , 11а 12а клас
  • Икономическо направление - специалност "Организация на туризма и свободното време" - дневна форма на обучение;  2,5 паралелки - 8а, 9а, 10а клас
Училището работи по националната програма на МОН  "Изграждане на училищна  STEM  среда", „Образование за утрешния ден" , по проекти: "Ученически практики - 2" и "Професионалното образование - традиция и нови възможности" , финансирани от ОП НОИР.. Бизнес-партньори на училището в дуалната форма на обучение са фирмите  "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика"  ООД  с  управител Мариана Печеян, "Вагонен завод - Интерком" АД с изпълнителен директор Валери Димитров и "Троймаш" ООД с управител Кпасимир Пенчев.  Поддържа контакти с висшите  учебни  заведения - ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий", УНСС, Икономически университет Варна, ТУ - София   и има сключени споразумения  за сътрудничество със Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов и Технически Университет - Габрово.
 
Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ и поддържа активни международни контакти с професионални училища и образователни институции от всички европейски страни. Фондация FARE Net - Англия активно подкрепя спортните инициативи на училището. 
 
През месец октомври 2022 г. Професионална гимназия по икономика"Рачо Стоянов"  ще отбележи своя 
 60-годишен юбилей.