Регионална конференция по проект "Ученически практики"Регионална конференция по проект "Ученически практики" Регионална конференция по проект "Ученически практики" Регионална конференция по проект "Ученически практики" Регионална конференция по проект "Ученически практики" Регионална конференция по проект "Ученически практики"

На 05 октомври в Габрово се проведе регионална конференция по проект "Ученически практики" с участието на професионалните гимназии в Габровска област, водена от регионалния координатор г-жа Ивелина Ненова. Г-жа Ненова запозна присъстващите с целите и задачите на проекта, направи отчет на извършените дейности. От ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново участие взеха директора на гимназията като функционален  организатор, наблюдаващия учител  г-жа Светлана Енчева и консултанта г-жа Бистра Попова като членове на екипа. На конференцията присъстваха и наставниците на учениците-стажанти, а също и фирмите -партньори. Посочени бяха предизвикателствата пред наставниците и ролята на наблюдаващите  учители, като се изтъкнаха положителните страни и слабостите. Конференцията приключи с набелязване на основни насоки за  подобряване на работата по проект "Ученически практики" .
« назад