Първа секторна конференция и обучение по проект "Ученически практики"Първа секторна конференция и обучение по проект "Ученически практики" Първа секторна конференция и обучение по проект "Ученически практики"

ПЪРВА СЕКТОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

 

 

 

На 11 октомври се проведе първата секторна конференция по проект „Ученически практики” в София, на която участваха членове на училищните екипи от ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново г-жа Мария Събева – функционален експерт организатор по проекта, г-жа Милена Мандичева – училищен финансист и  г-н Георги Цветков – директор на ТСБ – Габрово – партньорска организация по проекта, в която бяха на стаж двама ученици. На конференцията се отчетоха резултатите от  приключилите дейности по проекта през учебната 2012/2013 г., като се изтъкна, че проекта е успешен.  На другия ден  се проведе обучение на училищните екипи, като се даде инструкция за работа с уеб информационната система и за отчитане на разходните документи.
« назад