Отлично представяне на абитуриентите в Националното състезание по банкиране в Свищов                Учениците- абитуриенти  Димо Красимиров Енев , Александър Ненков Ненков , Благовеста Йорданова Минева и Маргарита Валериева Банкова  от  12а клас  с ръководител Светлана Енчева - старши учител по теоретично  обучение участваха в организираното от Стопанска Академия "Д. А. Ценов" .- Свищов   Национално състезание по банкиране от  05.12. до 06.12.2013 г. Включени в различни отбори с ученици от други професионални гимназии, те  представиха отлично  икономическата гимназия.
« назад