Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех"Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех" Реализирани дейности на клуб "Еко-свят" по проект "Успех"

На 25 ноември клуб "Еко -свят" по проект "Успех" с ръководител на  извънкласната  и извънучилищна дейност Христина Вълева - главен учител на гимназията посетиха района на Дряновския манастир съгласно планирания график  и проведоха занятие по тематично направление. Учениците от клуба  наблюдаваха флората и фауната на района, която е изпъстрена с множество ендимитни видове.
« назад