Работна среща с представители на бизнеса, организации и институцииРаботна среща с представители на бизнеса, организации и институции Работна среща с представители на бизнеса, организации и институции Работна среща с представители на бизнеса, организации и институции

 На 16 декември 2013 г. Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново организира и проведе работна среща с  представители на бизнеса, организации и институции от Габровска и Великотърновска област относно  обсъждане на държавния план-прием за училището през учебната 2014/2015 г. От поканените 20  фирми, организации, институции и висши учебни заведения присъстваха и участваха активно 10: ТСБ- Габрово, "Актив плюс" ЕООД - Дряново, Застрахователна компания "Лев Инс " - Великот Търново, Стопанска Академия "Д.А. Ценов" - Свищов, Община Дряново, Общински съвет на КНСБ,  "Бета Бус" ООД - Габрово, НОИ - Габрово, Кариерен център  - Габрово, РИО-Габрово. Присъстващите бяха поздравени от  ученици на гимназията и Ученическия съвет, които пожелаха ползотворна работа на всички. Поради служебни ангажименти подкрепящи писма  гимназията получи от Митническо бюро - Габрово, Технически университет - Габрово, Застрахователна компания "Алианц" - ЦУ - София. Преди обсъждането на вариантите за професии/ специалности  за учебната 2014/2015 г.  г-жа Мария Събева - директор на гимназията запозна присъстващите с  обстоен анализ на мрежата от професии/ специалности изучавани в ПГИ "Рачо Стоянов" и посочи необходимостта от оптимизация на държавния  план-прием в съответствие с потребностите на пазара на труда. Направеното предложение за  две паралелки с професия "Финансист" с две  специалности "Банково дело"  и  "Застрахователно и осигурително дело"  с прием след 7-ми клас, 5-години на обучение, интензивно изучаване на английски език и придобиване на ІІІ степен на професионална аквалификация  и една паралелка с професия "Данъчен и митнически посредник" със специланост "Митническо и данъчно обслужване, прием след завършено основно образование, 4 -години на обучение и придобиване на ІІ степен на професионална квалификация бе предварително обсъдено на заседание на Педагогическия съвет при гимназията. Представителите на бизнеса, институциите  и организациите  изразиха своите мнения, като цяло покрепиха  намерението на гимназията да предложи  посочените специалности да бъдат включени в държавния план за учебната 2014/2015 г. Изразено бе и мнението за включване на специалностите "Оперативно счетоводство" и "Малък и среден бизенс". Посочено бе, че  учениците след завършен 7-ми   и 8-ми клас в Дряново са малко. Това е истина, но е  и истина, че Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" е единствената икономическа гимназия в Габровска област, която предлага качествено обучение  с наличните   педагогически специалситии  с необходимата професионална квалификация. След тази среща Педагогическия съвет отново ще заседава за да обсъди  направените предложения, след което ще излезе с окончателно решение. 
« назад