Видео представянеВидео представянето на ПГИ "Рачо Стоянов " - Дряново включва подробна информация за приема в  специалностите за учебната 2019/2020 година, както и снимков материал за постиженията на нашите ученици и учители, участието ни в различни инициативи и училищния живот.

https://youtu.be/9pa2M68yUZY
« назад