Социални затворени групи по класовеСКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 16.03.2020 г. /понеделник/  ПГИ "Рачо Стоянов" започва електронно обучение. Затова е необходимо:

1. Всички ученици ще бъдат включени в социалната група, която ще се създаде от класния ръководител. В групата ще са включени учениците само от класа, в който са, класният ръководител, учителите, които преподават , родители и директора.

2. Ако има ученици, които нямат  профил в социалните мрежи, веднага да създадат за да могат да се включат в затворената група във Фейсбук.

3. Ще следите часовете по седмичната програма и в това време ще се качват уроците от учителите. Ще комуникирате с класния ръководител или учител при възникнали въпроси.

4. Следете и  сайта на училището за евентуални други съобщения.

5. Запазете спокойствие и спазвайте инструкциите съгласно заповедта на министъра на здравеопазването. 
« назад