Неучебен денНеучебен ден

ЗАПОВЕД

№ 34-РД-04 /11.10.2021 г.

 

 

На основание чл. 257, ал. 1 и чл.259, ал. 1  и чл. 105, ал. 3 от ЗПУО , Заповед № 599 /07.10.2021г.  на кмета на община Дряново във връзка с провеждането на 52-ри шосеен пробег „Колю Фичето“

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. 15.10.2021 г. /петък/    за неучебен, но присъствен  за учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново  във връзка с провеждането на 52-ри шосеен пробег „Колю Фичето“
  2. Класните ръководители да запознаят учениците с мероприятието с цел участие в него.
  3. Мероприятието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.
  4. На основание чл. 38 от Правилника за дейността на ПГИ „Рачо Стоянов“  всички учители да преструктурират учебното съдържание по съответните предмети.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители срещу подпис, за сведение и изпълнение.

 

Мария Събева

Директор на ПГИ” Рачо Стоянов” – Дряново
« назад