Обучение на учениците от 21.02.2022 г.Обучение на учениците от 21.02.2022 г.

ЗАПОВЕД

164-РД-04 /16.02.2022 г.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, З-д № РД - 01-61/16.02.2022 г. на РЗИ -Габрово

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Преминаване към   присъственото обучение от 21.02.2022 г.  на  всички ученици от 8а, 8б,9а, 9б,  10а, 11а  и 12а клас, които са подали декларации за тестване с бърз антигенен тест.
  2. Учениците от 11а  продължават  практическото си обучение във фирмите-партньори в дните понеделник и вторник.
  3. Учениците от 12а също продължават  практическото си обучение във фирмите-партньори в дните понеделник, вторник и сряда.
  4. Ученици, които не са подали декларации за тестване продължават обучението си в електронната платформа на МОН Microsoft Teams.
  5. Всички ученици, учители и непедагогически персонал, да се явяват  в деня на тестването в 07.45 ч. в училище.  Тестването ще се извършва от 07.45ч. до 08.25ч.
  6. Определям следния график на учебния процес при синхронно обучение:

 

Първи час от 08.30ч. -09.10ч.

Втори час 09.20ч. - 10.00ч.

Трети час 10.10ч. - 10.50ч.

Четвърти час 11.10ч. - 11.50ч.

Пети час 12.00ч. - 12.40ч.

Шести час 12.50ч. - 13.30ч.

Седми час 13.40ч. - 14.20ч.

Осми час 14.30ч. - 15.10ч.

Девети час 15.20ч. -16.00ч.

 

С настоящата  заповед  да се запознаят   учениците, родителите, учителите и персонала     за сведение и изпълнение. 
« назад