самостоятелна форма на обучениеГРАФИК ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ ДЕКМВРИ / ЯНУАРИ, УЧЕБНА 2023/ 2024 ГОДИНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА  График редовна сесия СФО« назад