Конспекти 11 клас редовна сесия декември 2022- януари 2023Конспекти 11 клас  ГТИ

 Екскурзоводско обслужване

 РПП - ЕО

 ТА

 ТТАД

 РПП ТА

 УП - ТА

 УП- ЕО

 Програма ПТ ОТСВ« назад