Кръгла масаКръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса Кръгла маса

 

На 6 октомври  от 13.30 часа във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД - Дряново, партньор на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ се проведе  второто събитие от програмата на училището-  кръгла маса на тема „Иновативни методи за практическо обучение на учениците в реална работна среда“ с участието на ученици и учители от – Професионална техническа  гимназия  „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово, Професионална гимназия по механоелектротехника  „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево, Професионална техническа гимназия  „Васил Левски“ – гр. Горна Оряховица, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново. Петдесет и двама участника станаха свидетели на една добре организирана съвместна инициатива на   ПГИ „Рачо Стоянов“ и „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД  за представяне на  иновативни методи  и добри практики при обучението на учениците в реална работна среда, която показва, че бизнесът и образованието вървят ръка за ръка. Водещ на събитието бе  Кристина Илиева – ученичка в 11а клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ от ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново. Изпълнителният директор Катя Султанова  като домакин откри проявата, подчертавайки перспективното развитие на фирмата и  завоюваното място сред машиностроителните предприятия в страната и чужбина. Директора на професионалната гимназия по икономика Мария Събева поздрави  всички присъстващи в залата, с пожеланието тук в Дряново да се създадат едни добри партньорски взаимоотношения между професионалните гимназии в региона.  На кръглата маса присъства председателя на Общински съвет Дряново, Тодор Георгиев , който поздрави учениците и техните ръководители, че са проявили интерес към събитието, организирано от ПГИ „Рачо Стоянов“ във връзка с отбелязването на 60-годишнина от създаването на училището. Експерта по професионалното образование към РУО Габрово Емилия Ангелова, сподели, че присъства на  една  уникална среща на професионалните гимназии, които взаимно си споделят добрите практики в дуалната форма на обучение.  Присъстваха още старши експерта по  образование в община Дряново Татяна Декова,  Надежда Киселкова – юрист-консулт, Събина  Пенчева – директор производство, инж. Мая Митева – специалист обучение  от фирмата.

Ученици, учители, директори и гости получиха сертификати  за участие,  подаръци и  юбилейна брошура, издадена от  ПГИ „Рачо Стоянов“

След кафе-паузата участниците разгледаха производствените  участъци и отдели, запознаха се с  най-съвременните металорежещи машини с ЦПУ в машиностроителното предприятие.

 
« назад