Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

 Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас« назад