Информация за формите на обучение през учебната 2022/2023 г.През учебната 2022/2023 г. ПГИ "Рачо Стоянов предлага следните форми и специалности на обучение:
- дневна форма на обучение  със специалност "Организация на туризма и свободното време" в 9а, 10а и 11а клас
- дневна  дуална форма на обучение със специалност "Машини и системи с ЦПУ" в 8а, 9б, 10б, 11а и 12 клас
- самостоятелна форма на обучение  със специалности "Организация на туризма и свободното време" , "Икономика и мениджмънт" и "Машини и системи с ЦПУ"  за ученици в 8, 9, 10, 11 и 12 клас
« назад