Свободни места за ученици в ПГИ "Рачо Стоянов" по класовеСвободни места за ученици в ПГИ "Рачо Стоянов" по класове:

1. "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма  - 8а клас - 12  свободни места.

2. "Организация на туризма и свободното време" -  дневна форма - 9а  клас - 13 свободни места.

3. "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма  - 9б клас - 15 свободни места.

4. "Организация на туризма и свободното време" -  дневна форма - 10 а клас - 12 свободни места.

5. "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма  - 10б клас - 14 свободни места.

6. "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма   - 11 а клас - първа група - 7 свободни места.

7. "Организация на туризма и свободното време" -  дневна форма - 11а - втора  група - 6 свободни места.

8.  "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма  - 12 клас - 13 свободни места.
« назад