Обществен съвет при ПГИ "Рачо Стоянов" - ДряновоСъгласно Учредителен протокол от 15.04.2022 г.  с Решение № 1 са избрани  следните членове на Обществения съвет при ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново:

1. Мирослав Бешев  Цонев представител от родителите
2. Митка Петрова Димитрова представител от родителите
3. Марина Стефанова Денева  представител от родителите
4. Стефка Борисова Пенкова представител на работодателите
5. Татяна  Емануилова Декова  представител на финансиращия орган

На основание чл. 18, ал. 1 от ПСУДОСДГУ за председател на Обществения съвет към ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново  е избрана   Стефка  Борисова Пенкова.  
« назад