Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.Отчет за изпълнението на бюджета за първото  тримесечие на 2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.« назад