Връчване на сертификати отговорен бизнесВръчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес Връчване на сертификати отговорен бизнес

22 февруари 2010 г.

Връчване на сертификати  по  „Отговорен бизнес” на Hewlett-Packard  и Junior Achievement  на успешно преминалите он-лайн тест, свързан с различни аспекти от практиката на отговорния бизнес.
« назад