Учредяване на клуб "Млад икономист"Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист" Учредяване на клуб "Млад икономист"

ПГИ

Учениците ръководени от своите преподаватели г-жа Стефка Петрова - старши учител по счетоводство и г-жа Светлана Енчева - старши учител по икономически дисциплини учредиха клуб на „Младия икономист".  Гост на учредяването бе г-н Йордан Млъзев председател и г-жа Силвия Бонева - заместник председател на местния  "Клуб на икономиста" - към Съюза на икономистите в България.
« назад