Образователна интеграцияОбразователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция Образователна интеграция

16 април 2013 г.

„ Образователна интеграция” – съвместна дейност с Община Дряново.


Ученици от различни етноси представиха презентации на тема „Какво обединява хората, независимо от тяхната етническа принадлежност”, подготвиха кулинарни деликатеси и традиционни носии за различни обичаи и ритуали.
« назад