Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело"Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело" Държавен изпит по практика на специалността "Банково дело"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

„БАНКОВО ДЕЛО”

 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО ПРОФЕСИЯТА „ФИНАНСИСТ”

 Делово облекло, усмивки и увереност – така започна държавния изпит на учениците от 12 а клас, специалност „Банково дело” от 08.00 часа на 11.06.2013 г. .

Изпитът по практика на професията и специалността се изразява в разработване

и защита на бизнес-проект от екип до 3 ученици или като индивидуална разработка. В рамките на 10 минути, всеки зрелостник  направи презентация  и защита на подготвения бизнес-проект.

Компетентна комисия  по оценяване в състав: Светлана Николова Енчева – старши учител по финанси и банково дело – председател и членове: Виолета Иванова Белчева, Стела Стефанова Бояджиева и Стефка Петрова Тодорова  –старши учители по счетоводство, Галина Василева Минчева – старши банков служител в „Обслужване на клиенти” Банка ДСК ЕАД, Цветомира Тодорова Джепунова – представител на КНСБ – Дряново оценяваше професионалните умения и компетентности на обучаваните, отговарящи на трета степен на професионална квалификация. След определени дни ще бъдат окончателно  готови резултатите от проведения държавен изпит.

 

 
« назад