ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 

 

   Проект  BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможности“

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

 

Въпреки епедимичната обстановка в страната обучението на учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ по проект  BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ в отделните клубове  през месеците декември и януари продължи да се осъществява в електронна среда. В Клуб „Кетъринг“ с ръководител  Силвия Бонева заниманията бяха доста интересни: подреждане на коледна маса с обявен конкурс между учениците и издаване на сертификати, сервиране на напитки, организация на обслужване на закуска.

В клуб „Икофен“ с ръководител Лютва Иванова, учениците изготвиха лого на училищния вестник „Икофен“,  направиха цялостна подготовка за електронното издание на коледния брой на вестника

В клуб „Българският език – богат и изразителен“ с ръководител Стефка Стоянова учениците изучиха важни правописни правила, запознаха се с книжовно езиковите норми, решаваха онлайн тестове, участваха и подготвиха материали за коледния  вестник. Изготвиха презентация  по повод 70-годишнина от смъртта на патрона на училището Рачо Стоянов.

В клуб „Творческа работилница“ с ръководител Йоанна Станева, участниците организираха коледни конкурси на тема „Коледа е време за създаване на вълшебства и спомени“,, оцениха всички творби и опредилиха победителите

В клуб „Спорта е здраве“ с ръководител Красимир Илиев  учениците активно се включваха в различни спортни занимания, гледаха  с интерес учебни филми за волейбол, тенис на маса, изучаваха правилата  тези игри.

Всички участници очакват с нетърпение да се завърнат в училище, за да продължат обучението  си  в присъствена форама, което ще засили още повече интереса им към различните занимания.

От 04.02.2021 г. се завръщат учениците от 8-те класове и 12 клас, така че ще имат възможността да се обучават реално в учебните кабинети и спортни салони.

 

Проект  BG05M2OP001-3.013.0004-C01,“Професионално образование-традиция и нови възможност“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« назад